6 SİGMA

Flokser, Yalın Altı Sigma çalışmalarına 2009 yılında başladı. 2009 yılından beri sürekli daha iyiye odaklı kararlı bir yaklaşım ve motivasyon ile Yalın Yönetim anlayışını şirketin geneline yaygınlaştırarak üretim, tedarik zinciri, planlama,destek birimler ve ofislerde yalın uygulamalar yapılmasını sağlamıştır.

Var olan tüm süreçlerde yalın üretim yaklaşımındaki değere odaklanma esas kabul edilmiştir. Bu doğrultuda, değer yaratmayan süreç ve faaliyetlerin kaldırılması ve sürekli gelişim metodu olan kaizen’lerin önemi ve katkısı çok büyüktür.

Hedeflerle yönetim yaklaşımının tüm çalışanlara yaygınlaştırılmasıyla birimlere ait performans göstergelerinde izlenen gelişim iş sonuçlarına da katkı sağlamıştır.
Flokser Yalın Altı Sigma felsefesiyle karlığını ve müşteri memnuniyetini artırırken bir yandan da kültürel dönüşümü sağlamaktadır.

5S

5S çalışmalarının temel amacı, çalışma ortamını düzenlemek, daha ergonomik ve sağlıklı bir duruma getirmek, israfların önüne geçecek şekilde yeniden dizayn etmek ve israf noktalarının daha kolay tespit edilmesi için ön ayak olmaktır.

Flokser’de 5S şirketin tüm bölümleri ve birimlerinde uygulanmaktadır. Süreklilik ve disiplini sağlamak için tüm çalışanlara düzenli olarak 5S eğitimleri verilerek farkınladığın artması sağlanmaktadır.Bölümlerin 5S Performansı, her ay düzenli olarak yapılan denetimler ile sürekli izlenmektedir. Denetimler üretim sahaları ve ofisler için ayrı ayrı yapılmaktadır. Bölümler, denetim sonrası tespit edilen bulgular doğrultusunda 5S puanını hedef seviyeye taşımak için gerekli aksiyonları almaktadırlar. Bölümlerin 5S performansları aylık olarak panolarda görsel şekilde takip edilmektedir. Bu şekilde disiplinli bir 5S uygulaması sağlanmış olmaktadır.