Dürüstlük ve ciddiyet ilkeleri çerçevesinde; tedarikçilerimizle karşılıklı çıkarlarımızın bilincinde olarak, adil ve paylaşımcı düzeyde kazan-kazan ilkesine dayanan iş ilişkisi süreçleri uygularız.

Tedarikçi seçimlerimizi sürdürülebilirlik ilkemize göre belirlemiş olduğumuz çevresel, sosyal ve ekonomik kriterler doğrultusunda gerçekleştirir, rekabetçi konumumuzu korumak amacıyla tüm yerli ve yabancı tedarik alternatiflerini değerlendirir, sektörel gelişmeleri düzenli takip ederek satın alınan malzemelerin RoHS, REACH gibi yasal direktiflere uyumunu garanti altına alırız.

Tedarikçilerimizle olan ilişkimizin sürekliliğine önem verir; ortak projelerle, yenilikçi ve yaratıcı çalışmalarını destekleriz. Ulusal tedarikçilere ülke kaynaklarının verimli kullanılması çerçevesinde öncelik tanırız.

Yerli ve yabancı tedarikçilerimizin sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesi kapsamında Tedarikçi Değerlendirme ve Denetleme sistemlerini uygularız.

Tedarikçilerimizi üretim ve hizmet alanlarında dokümantasyon, proses, kalite, insan kaynakları, lojistik ve sürekli iyileştirme konu başlıkları altında denetler, denetleme esnasında çevre ve iş güvenliği ile ilgili çalışmalarını ve alınan önlemleri de değerlendiririz.

Tedarikçilerimizden Beklentimiz;

 • Politika ve stratejilerimizle uyumlu,
 • Çevresel konularda ulusal ve uluslararası gerekliliklere uyan,
 • İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal ve uluslararası gerekliliklere uyan,
 • Bilgi güvenliğine önem veren, bilgi gizliliğine uyan, Yasal çalışma koşullarına uyan,
 • Çalışanları arasında fark gözetmeyen,
 • Çocuk işçi çalıştırmayan,
 • Sadece gönüllü işgücü kullanan,
 • Çalışanlarının toplu sözleşme haklarını tanıyıp saygı gösteren, Çalışanlarının, fiziksel, cinsel, psikolojik vb.herhangi bir şekilde dokunulmazlıklarını ihlal etmeyen İş etiği kurallarına uyan,
 • Zamanında, kaliteli ve rekabetçi şartlarda ürün/hizmet sağlayan,
 • Teknolojik gelişimine, araştırmaya ve geliştirmeye önem veren,
 • Sosyal sorumluluk bilinciyle çalışan, ekolojik dengeye hassasiyet gösteren