• Görünüş Renksiz sıvı
• N,N-Dimetilformamid, DMF
Ambalaj Paslanmaz tanklar ve 190 Kg'lık saç varillerde bulunur. Dökme, IBC, varil veya bidon olarak verilebilir. Ürün, kapalı ve izole edilmiş sistemde depolanmalıdır. Kullanımında eldiven ve çizme kullanılmalıdır.
Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

• Molekül ağırlığı 73.09
• Kaynama noktası (760 mm Hg, oC) 153
• Donma Noktası, (oC) -61
• Buhar Basıncı (25 oC, mm Hg) 3.7

Apolar aprotik bir solventtir. Su ve pek çok organik solventlerle karışabilir. Hafif amonyak kokulu olup az uçucudur. Buharı yanıcıdır.

Suyla her oranda karışır. Ayrıca eter, alkol, keton, klorlu ve aromatik hidrokarbonlarda erir. Bu ürün herhangi asidik veya bazik etki olmadığı sürece kararlıdır. DMF alifatik hidrokarbonlarda sınırlı çözünürlüğe sahiptir.
 • Polimer ve reçine çözücüsü olarak
 • Kimyasal reaksiyonlarda katalist olarak
 • Gaz obsorbsiyonunda
 • Elektrolit çözücüsü olarak
 • Ekstraksiyonlarda solvent olarak
 • Üretimde ham madde olarak
 • Kristalizasyonlarda çözücü olarak
 • DMF'nin güçlü çözücü özelliğinden en çok film ve elyaf yapımında, ayrıca yapıştırıcı ve kaplama formülasyonunda faydalanılır.
 • DMF'nin çözücü olarak kullanılması, pratik çalışma viskozitelerinde DMF'nin daha fazla katı madde çözebilmesi nedeniyle düşük fiyatlı solvent kullanımından daha fazla ekonomiktir.
 • DMF özellikle, vinil polimerleri, üretanlar, epoksi reçineleri, poliakrilonitril ve poliamidler ile etkili bir çözücüdür. Yüksek saflıkta olması ve seçici çözücülük özelliği sayesinde DMF, örneğin asetilenin uzaklaştırılması veya kazanılması; hidrokarbonlardan butadieni ayırma işleminde önemli bir çözücü özelliği taşır.
 • İlaç endüstrisinde kullanımı: Sulfonamid, vitamin, nitrofuran, quinoline, adrenalin, amin klorür gibi kimyasallar için çok etkili bir çözücü olduğundan ilaç endüstrisinde ekstraksiyonda, reksiyonlarda ve banyonun kristallendirilmesinde kullanılır.

İletişim Fomu

Tüm soru istek görüş ve önerileriniz için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz.