Flokser Kurumsal İş İlkeleri ve Değerleri şirket kültürümüzün temelini oluşturur. Yürürlükteki bütün yasal gerekliliklere uymanın ve bütün faaliyetlerimizin sürdürülebilirliğini sağlamanın yanında, saygı, dürüstlük, dayanışma ve yenilikçilik temelinde toplum için büyük değerler yaratmamız gerektiği prensibi ile hareket ederiz.

Kurum kimliğimiz, değerlerimiz, iş ilkelerimiz; tüm paydaşlarımızın Flokser’e olan güvenini korur. Kurumsal iletişim ve iş ilkeleri aracılığı ile sorumluluklarımızı nasıl yaşama geçireceğimizi açıkça ifade ederiz. Değerlerimiz, aldığımız kararlara nasıl ilham kaynağı olduklarını ve bunları nasıl hayata gerçekleştirmemiz gerektiğini göstermektedir. Bu nedenle şirketimizin etik standartlarını yönlendiren bu davranış kurallarına uymak hepimizin sorumluluğudur.