Yönetim Sistemi Kalite

Toplam kalite yönetimi çerçevesinde, sürekli iyileştirme yaparak, müşteri memnuniyetini standartların sürekliliğini garanti altına almak, süreç riskleri -fırsatları, politika ve stratejileri ile birlikte çalışanları, süreçleri ve kaynakları, kuruluşun iç ve dış bağlamını etkin bir liderlik anlayışı ve çalışanların katılımı ile yönetmek, hedeflenen sonuçlara ulaşmak ve kaliteyi kurumsal bir kültür olarak benimsemektir.