Güneş Enerjisi Sistemleri İçin Flokser Kimya Poliüeratan Yalıtım Çözümleri

Bilinen en eski köpük malzeme, doğal olarak oluşan ve selüloz köpüğü olarak nitelendirilen ahşap iken ilk ticari köpük malzeme 1910 yılında tanıtılan açık hücreli polimerik bir malzeme olan kauçuk süngerdir. Polimer esaslı köpük malzemeler hafif olmaları ve iyi ısı yalıtım özellikleri nedeniyle günlük yaşantımızda ve bazı özel uygulamalarda giderek daha da yaygınlaşan bir şekilde tercih edilmektedir. Ayrıca, birim ağırlık başına nispeten yüksek mukavemet ve daha düşük dielektrik sabitine sahip olmaları da diğer önemli avantajlarıdır.

Polimerik köpükler son derece kullanışlı bir mühendislik malzemesi olup fiziksel veya kimyasal şişirme ajanları kullanılarak çok çeşitli yöntemlerle kolayca birçok farklı yapısal formda üretilebilmektedir. Köpük yapısındaki hücre morfolojisi malzemenin yapısal, ısıl, mekanik ve izolasyon özelliklerini önemli boyutta değiştirdiği için, ürün tasarımında ve geliştirilmesinde dikkate alınması gereken en önemli faktörlerden biridir.

Polimerik köpükler hücre morfolojisine göre açık ve kapalı hücreli olmak üzere iki ana grupta sınıflandırılmaktadır. Eğer köpük kapalı hücreliyse mukavemet gerektiren uygulamalarda ve ısı yalıtımı amacıyla kullanılırken, açık hücreye sahipse, mobilya, otomotiv gibi sektörlerde uygulama alanı bulmaktadır. Günümüzde polimerik köpükler içerisinde, düşük yoğunluk ve termal iletkenlik özelliklerinin yanı sıra yüksek mekanik özellikleri ve uygulama kolaylığı sağlaması nedeniyle poliüretan köpükler ön plana çıkmaktadır.

Enerjideki dışa bağımlılığımız, petrol rezervlerinin hızla tükenmesi, mevcut kaynakların çevre üzerindeki olumsuz etkileri, gelişmiş ülkelerin enerjiyi yenilenebilir ve alternatif kaynaklardan elde etmek amacıyla yatırımlar yapmasına ve stratejilerini bu yönde belirlemesine neden olmaktadır. Poliüretan köpükler güneş enerjisi sistemlerinde, kazanların içerisindeki sıvının ısısının muhafaza edilmesi konusunda çözüm sunmaktadır. Yüksek veya alçak basınçlı makineler ile serbest döküm olarak kalıplanmadan uygulanan bu sistemler düşük ısı iletkenliklerinin yanı sıra metale olan iyi yapışma özellikleri nedeniyle uygulama kolaylığı sağlamaktadır.

Flokser Kimya tarafından güneş enerjisi sektöründeki kazanlarda ve su ısıtıcı tanklarının dışında ısı yalıtımı sağlamak amacıyla geliştirilmiş ürünlere ait uygulama şartları ve fiziksel özellikler Tablo 1’de sunulmuştur.

Creapol RD 1242/34 ve Creapol RD 1240/40 kodlu ürünler düşük ısıl iletkenlik, yüksek boyutsal kararlılık ve mekanik özelliklere sahiptir. Creapol RD 1242/34 kodlu ürün düşük serbest yoğunluğu sebebiyle kullanıcıya sarfiyat avantajı sunarken, Creapol RD 1240/40 kodlu ürün üstün mekanik özellikleriyle öne çıkmaktadır.

Description: Su Isıtıcıları ve Güneş Kollektörleri Görseli
Şekil 1: Güneş enerjisi sistemleri
 BİRİMCREAPOL RD 1240/40CREAPOL RD 1242/34TEST METODU
ÇALIŞMA KOŞULLARI
Yoğunluk (21oc)g/cm31,0-1,21,0-1,2ASTM D4052
Viskozite (25oC)MPa.s300-400280-380ASTM D4878
Karışım Oranıg/g100/135100/135
Kremleşme Zamanı*Saniye20-3016-24İç Metot
İplikleşme Zamanı*Saniye80-10092-118İç Metot
Ele Yapışmama Zamanı*Saniye260-320160-230İç Metot
Serbest Yoğunlukkg/m338-4030-33DIN 51757
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Boyutsal Kararlılık%<0,05<0,05DIN 845
Isı İletim KatsayısıW/mK0,024-0,0280,026 – 0,030DIN 52613
Basma DayanımıkPa210-230160-180ASTM D1621

Tablo 1: Güneş enerjisi sistemi ve sıcak su tankları için mevcut poliüretan sistemlerimize ait teknik özellikler.

* Reaksiyon profili testi 21oC’de, 3000 rpm’lik bir karıştırıcı ile el dökümü şeklinde yapılmıştır.