Flokser Kimya Rijit Poliüretan Sistemler

İnşaat sektöründe uzun yıllardan beri kullanılan poliüretan köpük, mükemmel yalıtım özellikleri taşımaktadır. Köpüğün yapısında bulunan hücreler içerisinde taşıdığı şişirici ajan sayesinde enerjinin bir ortamdan diğerine akışını engellemektedir. Poliüretan köpükler çok ince uygulamalarda bile sektördeki rakipleri olan XPS, EPS ve taş yününden daha düşük ısıl iletim katsayısına sahiptir. Bu durum sınırlı ve pahalı olan petrokimyasal kaynakların daha az sarf edilmesini ve uygulanan yapıya binen yükün minimum olmasını sağlamaktadır.

8 ile 1000 kg/m3 yoğunluk aralığında üretilebilen sert poliüretan köpükler uygulandığı yüzeye kolayca yapışırlar. Bu sayede yalıtım malzemesi ile uygulama yapılacak yüzey arasına herhangi bir yapıştırıcı malzemesinin kullanılması gerekmez. Özellikle püskürtme şeklinde uygulanan sprey ürünlerde, diğer malzemelerin montajı esnasında oluşan ısı köprüleri engellenmekte ve daha yüksek verimli bir yalıtım elde edilmektedir. Poliüretan köpükler ısı yalıtımının yanı sıra düşük su emme kabiliyetleri sayesinde su yalıtımı, açık hücreli yapıları sayesinde ise ses yalıtımı gibi özelliklere sahiptir.

Geniş bir uygulama alanına sahip olan sert poliüretan köpük başlıca soğuk oda kapı ve panelleri, bina cephe yalıtımı, boru izolasyonu, panjur, tank-silo yalıtımı, ambalaj köpükleri, buzdolabı, çatı yalıtımı, çadır ve sera yalıtımı, dekorasyon ürünleri, taş yünü yapıştırıcısı gibi birçok sektörde kullanılmaktadır.

2006 yılından beri poliüretan sektöründe rijit, esnek köpük, ayakkabı sistemleri konusunda çözüm sunan Flokser Kimya Ar-Ge Merkeziyle araştırma ve geliştirme çalışmalarına her sene yatırım yapmaya devam etmekte, ürün kalitesi, yüksek üretim kapasitesi ve yenilikçi yaklaşımı ile faaliyet gösterdiği alanlarda fark yaratmaktadır.

Sprey poliüretan sektöründe yanmaz ürün ihtiyacı giderek yaygınlaşırken PIR sistemlerden faydalanılamamaktadır. Bunun sebebi sektörde kullanılan makinelerin hacimce 1:1 poliol ve izosiyanat oranıyla çalışabiliyor olmasıdır. Oysaki PIR sistemlerin yüksek miktarda izosiyanat oranına sahip olması gereklidir.

Flokser Kimya Creapol RS 3320-36 ürünü ile 1:1 oranlı makinelerde dahi PIR özelliğini kaybetmeden çalışabilecek sprey ürünü geliştirerek yalıtım sektöründeki yanmazlık konusundaki ihtiyacı karşılamıştır.

Şişirici gazların çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri göz önüne alındığında poliüretan sektöründeki araştırmaların bir coğu çevre dostu teknolojilerin kullanılmasına yönelmiştir. Sektördeki bu ihtiyacın giderilmesi adına Flokser Kimya Araştırma Geliştirme Merkezi tarafından fiziksel şişirici ajan içermeyen ve son tüketici açısından tüketim maliyetlerinde azalmaya yardımcı olması için düşük yoğunluklu sprey poliüretan köpük sistemi geliştirilmiştir. Creapol RS 2320-18 kodlu rijit sprey sistem sektörde bilinen ve yaygın olarak kullanılan sistemlere göre daha düşük yoğunluğa ve kısmen açık hücreli bir yapıya sahip olmasının yanı sıra herhangi bir fiziksel şişirici ajan içermemektedir.

Ülkemizde dış cephe yalıtımında kolaylıkla alev alabilen B2 ve B3 sınıfındaki poliüretan köpükler, yangına dayanıklı olan B1 sınıfı ürünlerden daha fazla kullanılmaktadır. Ancak inşaat sektöründe “Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik” kapsamında dış cephelerin, yüksek binalarda yanmaz malzemelerden ve diğer binalarda ise en az zor alevlenici malzemeden olmasının yasal zorunluluk haline getirilmesiyle birlikte B1 özellikte yalıtım malzemesine olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır.

Flokser Kimya Ar-Ge Merkezinde PIR continuous sistemler için geliştirilen Creapol RC 3430-36 poliol formülasyonu sürekli hatlı panel sistemlerinde metal yüzlü sandviç panel üretiminde kullanılmaktadır. Creapol RC 3430-36, TS EN 13501-1 standardına göre yapılan test sonucuna göre B s2 d0 yanmazlık sınıfında olup; panelde uygulanacak özel uygulamalar ile B s1 d0 elde edilebilir. Bu değerler, yanmazlık, fiziksel ve mekanik özellikleriyle sektörün ihtiyacını karşılamaktadır.